Cáp điện CXV/SE-DSTA-3×70-12/20(24) kV – 1212604

3×70-12/20(24) kV – 1212604

* Mã sản phẩm : 1212604

* Nhãn hiệu : Cadivi

– Cáp trung thế 3 lõi có màn chắn (Ruột đồng, cách điện XLPE, giáp hai băng kim loại bảo vệ, vỏ PVC): Dùng để truyền tải, phân phối điện, tần số 50Hz, lắp đặt trên không, đi trong thang cáp, máng, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.

– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90ºC.

– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250ºC, với thời gian không quá 5 giây.