Co lên CL thang cáp sơn tĩnh điện 100×50 dày 1.0

100×50 dày 1.0

Co lên CL 100×50 dày 1.0