Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100×50 dày 1.5

Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100×50

Máng cáp 300×100 mạ kẽm nhúng nóng với đày đủ chủng loại kích cỡ theo thiết kế ,yêu cầu khách hàng . Máng cáp có nắp hoặc không nắp.