Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100×75 dày 1.5

Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100×75

Máng cáp 100×75 mạ kẽm nhúng nóng với đày đủ chủng loại kích cỡ theo thiết kế ,yêu cầu khách hàng . Máng cáp có nắp hoặc không nắp.