Tụ bù EasyCan 20.8/25KVAR 480V – BLRCS208A250B48

-20.8/25KVAR 480V

* Mã sản phẩm : BLRCS208A250B48

* Nhãn hiệu : Schneider