Tụ bù EasyCan 20/24KVAR 400V – BLRCS200A240B40

-20/24KVAR 400V

* Mã sản phẩm : BLRCS200A240B40

* Nhãn hiệu : Schneider