Tụ bù loại khô 3P 15KVAr 440V 50Hz – MKC-445150KT

3P 15KVAr 440V 50Hz

* Mã sản phẩm : MKC-445150KT

* Nhãn hiệu : Mikro