Tụ bù loại khô 3P 20KVAr 440V 50Hz – MKC-445200KT

3P 20KVAr 440V 50Hz

* Mã sản phẩm : MKC-445200KT

* Nhãn hiệu : Mikro