Tụ bù loại khô 3P 5KVAr 440V 50Hz – MKC-445050KT

3P 5KVAr 440V 50Hz

* Mã sản phẩm : MKC-445050KT

* Nhãn hiệu : Mikro