Tụ bù Samwha loại khô, 30KVAr, 440V – RMC-445300KT

30KVAr, 440V

* Mã sản phẩm : RMC-445300KT

* Nhãn hiệu : Samwha